Dokumentacja w wersji papierowej

Posiadanie archiwalnej dokumentacji, to nierozłączny element działalności wielu przedsiębiorstw. Takie zasoby gwarantują swobodny dostęp do informacji gromadzonych latami, poprzednich realizacji, a niekiedy stanowią również zabezpieczenie prawne. Chociaż wiele firm, wciąż przechowuje dokumenty wyłącznie w wersji papierowej, takie rozwiązanie wiąże się z wieloma ograniczeniami. Fizyczne kopie ulegają często uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu, a ich przechowywanie wiąże się z koniecznością posiadania dodatkowej przestrzeni. Czy istnieje zatem lepsze rozwiązanie? 

Dokumentacja w wersji elektronicznej

Konwersja dokumentów do wersji elektronicznej pozwala na rozwiązanie większości problemów. Przechowywane w ten sposób informacje są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich eksploatacja jest znacznie łatwiejsza, niż w przypadku tradycyjnych materiałów. Gromadzone w ten sposób dokumenty, cechuje również nieograniczony dostęp i szybkość przesyłania. Każdy z nich może być wykorzystywany jednocześnie przez wielu pracowników firmy, co przekłada się także na efektywność działań. 

Odtwarzanie dokumentacji CAD 

Tworzenie i odczytywanie rysunków technicznych to wciąż podstawa działalności architektów, biur konstrukcyjnych, przedsiębiorstw przemysłowych, czy działów utrzymania ruchu. Chociaż nic nie zapowiada, żeby ta sytuacja miała ulec zmianie, dokumentacja papierowa przestaje być wystarczająca – poza ryzykiem zniszczenia, podlega również dezaktualizacji, a możliwości nowelizacji i modernizacji projektów przechowywanych w ten sposób, są mocno ograniczone. Rozwijająca się technologia umożliwia natomiast odtworzenie pełnej dokumentacji CAD na podstawie zdjęć, szkiców, notatek, czy skanów 3D, precyzyjnie obrazujących budowę i sposób działania opisywanych obiektów – bez konieczności dokonywania czasochłonnych pomiarów. 

Dostępne usługi

Podstawą jest skanowanie dokumentacji oraz tworzenie elektronicznych wersji dokumentów, ale wśród dostępnych usług znajduje się również proces kalibracji, czy czyszczenia (usuwanie zabrudzeń oraz ręczna poprawa czytelności). W przypadku plików przeznaczonych do skalowania i druku wielkoformatowego, konieczna może okazać się wektoryzacja, pozwalająca na dowolne zmiany wielkości dokumentu, bez utraty jakości. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów do konwersji, możliwe jest również przenoszenie formatów CAD/GIS do plików zapisanych w innych standardach. 

Posiadasz dokumentację papierową i chcesz ją skonwertować do wersji elektronicznej?

Dla nas to codzienność i wiemy, że każde zlecenie musi być wykonane z należytą starannością. Na co dzień pracujemy z dokumentacjami w różnych formach i z wielką chęcią przeniesiemy Państwa projekty do formatów elektronicznych.