Czym jest MES i do czego służy?

Metoda Elementów Skończonych to cyfrowa technika obliczeń wytrzymałościowych używana w celu obliczania m.in. odkształceń lub naprężeń w mechanice konstrukcji, symulacji przekazywania ciepła czy przepływu płynów. Polega ona na modelowaniu zjawisk fizycznych i korzysta się z niej na etapach powstawania koncepcji oraz weryfikacji poprawności konstrukcji. Pozwala też scharakteryzować przyczyny i skutki powstałych awarii.

Typy analiz oferowanych przez MES

Stosując MES jesteśmy w stanie dokonać analiz oraz obliczeń:

  • wytrzymałościowych
  • dynamicznych
  • strukturalnych
  • termicznych
  • modelowania zniszczenia materiału
  • termo-mechanicznych.

Na czym dokładnie polega?

Na początku przeprowadza się PREPROCESSING (przygotowuje badanie), którego celem jest jak najdokładniejsze odwzorowanie badania. Dlatego powinien to być staranny, dokładny proces precyzyjnych kroków, ponieważ zawsze pozostają ograniczenia kreowane przez obraną metodę, program i komputer, z których korzystamy oraz kryterium sensowności.

Po jego przeprowadzeniu miejsce ma POSTPROCESSING (analiza wyników), podczas której otrzymujemy analizę wyników badania. Jest to bardzo istotna część całego procesu, która pokazuje czy badanie wykonano w sposób właściwy i czy obiekt jest bezpieczny i sprawny. Na tym etapie jesteśmy w stanie wyłapać zaistniałe błędy i naprawić je stosunkowo tanim kosztem,co usprawni proces produkcji. Ponadto część testowania wytrzymałości przenoszona jest do etapu projektowania, co dodatkowo skraca czas potrzebny do wyprodukowania danego artykułu.

Potrzebujesz przeprowadzić analizę wytrzymałości MES?

Przeprowadzimy dokładne analizy oraz obliczenia, które zagwarantują odpowiednie właściwości użytkowe Państwa produktów.