W jakich celach modernizujemy maszyny?

Powodów modernizacji jest kilka. Może to być potrzeba unowocześnienia maszyny, wydłużenia cyklu jej działania, dostosowania do nowych norm wprowadzonych przez UE lub dopasowana jej do nowych norm technologicznych. Urządzenie może zostać zmodyfikowane w różnym stopniu, nawet w taki sposób, że z perspektywy dyrektyw staje się nowym produktem.

Jednak w większości przypadków usprawnienie maszyny polega na wymianie na nowe komponentów systemów sterowania, do których części zamienne już nie istnieją.

Co ciekawe, w Dyrektywie Maszynowej określenie „modernizacja” nie występuje i w dokumentacji dotyczącej modernizacji maszyn należy używać terminu „modyfikacja”.

Jego proces od fazy założeń, projekt i wykonanie

Przebieg procesu modernizacji urządzeń

Od początku należy uniknąć ewentualnego zagrożenia dokonania znacznej modyfikacji i związanych z nią zagrożeń. Wytrzymałość maszyny, zapotrzebowanie na moc i inne cechy zostały obliczone przez jej producenta. Po wprowadzonej zmianie warunki pracy i ewentualne związane z nimi niebezpieczeństwa mogą ulec zmianom, więc należy mieć 100% pewności, że zapewnimy nowe wymagane środki ochronne, co może być bardzo wymagające i kosztowne.

Modyfikacja to demontaż, który niesie ze sobą również zagrożenia powstałe w wyniku usunięcia dawniej niezbędnych elementów.

Należy więc na podstawie użytkowania maszyny i określonych ograniczeń, ocenić ryzyko, a następnie zastosować wszystkie środki ochronne stosowane przez projektanta. Trzeba też przedstawić projektantowi wszystkie dodatkowe środki ochronne wprowadzone w miejscu pracy związane z integracją urządzenia po modyfikacji, dzięki czemu instalacja oraz praca będzie przebiegać w odpowiednich warunkach.

Potrzebujesz dostosować maszynę do nowych wymagań?

Wykorzystaj nasze ogromne doświadczenie i zmodernizuj swój park maszyn. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!